Εγγραφή

Δημιουργία νέου λογαριασμούΜε την παρούσα παρέχω ρητά, με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων «ενημέρωσης», «πρόσβασης» και «αντίρρησης» που προβλέπονται στις διατάξεις 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για την «προστασία ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» όπως ισχύει, την ενημερωμένη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Δεσμός» για την εκπλήρωση των σκοπών του. *

Αποδέχομαι   

Το www.desmosdirect.org σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός, με σκοπό να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών κοινωφελών οργανισμών και ευπαθών ομάδων με είδη και υπηρεσίες σε πλεόνασμα ιδιωτών και εταιρειών, με ένα μόνο κλικ. Η κατασκευή του www.desmosdirect.org έχει γίνει δυνατή, χάρη στην υποστήριξη του Katharina Turnauer Privatstiftung και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

www.desmos.org