ΚΕΘΕΑ

[ Οργανισμός ]
www.kethea.gr
Δείτε τις πληροφορίες στο μενού από κάτω

Δημοσίευση: 28/3/2016 1:09:00 μμ

Προσωπική Υγιεινή & Φροντίδα / Σαπούνι Σκληρό για Χέρια

  • Τύπος: Αγαθά
  • Ποσότητα: 300.000 gr (300 Κιλά)

    Το ΚΕΘΕΑ έχει σταθερές ανάγκες σε είδη προσωπικής υγιεινής για τα μέλη που διαβιούν στις θεαρεπυτικές του κοινότητες. Σε ετήσια βάση έχει αναγκη από 2.500 τεμάχια σαπουνιών των 120gr Για περισσότερες πληροφορίες: Τόνια Καστριώτη Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα τηλ: 2109241993-6 (εσωτ. 222) fax: 2109241986 fundraising@kethea.gr www.kethea.gr www.facebook.com/KETHEA


Πληροφορίες επικοινωνίας

Το www.desmosdirect.org σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός, με σκοπό να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών κοινωφελών οργανισμών και ευπαθών ομάδων με είδη και υπηρεσίες σε πλεόνασμα ιδιωτών και εταιρειών, με ένα μόνο κλικ. Η κατασκευή του www.desmosdirect.org έχει γίνει δυνατή, χάρη στην υποστήριξη του Katharina Turnauer Privatstiftung και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

www.desmos.org