ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ο ΝΕΣΤΩΡ"

[ ΕΛΛΑΔΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΑΙΩΝ ]
[ Οργανισμός ]
www.nstr.gr
Δείτε τις πληροφορίες στο μενού από κάτω

Δημοσίευση: 2/6/2016 2:31:00 μμ

Ανειδίκευτος Εθελοντής

  • Τύπος: Εθελοντικός Χρόνος
  • Ποσότητα: 160

    H Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" αναζητά εθελοντές για να προφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης και Εξειδικευμένης Κατ' Οίκον Φροντίδας για την Άνοια, 160plus. Ιδανικά, θα επιθυμούσαμε εθελοντές τρίτης ηλικίας αλλά δεν αποκλείουμε οποινδήποτε επιθυμεί να βοηθήσει. Οι κύριες αρμοδιότητες του εθελοντή θα είναι οι ακόλουθες: Παρέα στην οικογένεια Περιλαμβάνει παρέα στον ασθενή και στον ίδιο το φροντιστή Εξωτερικές εργασίες Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών όπως πληρωμή λογαριασμών και καθημερινά ψώνια της οικογένειας Συνοδεία Συνοδεία του φροντιστή σε εξωτερικές εργασίες *Τα καθήκοντα του εθελοντή θα καθορίζονται από τις καταγεγραμμένες ανάγκες της οικογένειας


Πληροφορίες επικοινωνίας

Το www.desmosdirect.org σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός, με σκοπό να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών κοινωφελών οργανισμών και ευπαθών ομάδων με είδη και υπηρεσίες σε πλεόνασμα ιδιωτών και εταιρειών, με ένα μόνο κλικ. Η κατασκευή του www.desmosdirect.org έχει γίνει δυνατή, χάρη στην υποστήριξη του Katharina Turnauer Privatstiftung και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

www.desmos.org