ΚΕΘΕΑ

[ Οργανισμός ]
www.kethea.gr
Δείτε τις πληροφορίες στο μενού από κάτω

Δημοσίευση: 10/11/2014 4:44:00 μμ

Προσωπική Υγιεινή & Φροντίδα / Σαμπουάν

  • Τύπος: Αγαθά
  • Ποσότητα: 30.000 ml (30 Λίτρα)

    Τα προϊόντα θα καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών που προσεγγίζει το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ - Πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν στο Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης για χρόνιους ή υποτροπιάζοντες χρήστες με υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης οι οποίοι είναι αποκομμένοι από δίκτυα και πηγές βοήθειας. Το Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης πραγματοποιεί παρεμβάσεις street-work, παρέχει ψυχιατρικές, οδοντιατρικές και ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και διαθέτει χώρο διημέρευσης (σίτιση, υγιεινή) για τους εξαρτημένους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ: http://www.kethea.gr/el-gr/θεραπευτικάπρογράμματα/κατάλογοςπρογραμμάτων.aspx?id=5


Πληροφορίες επικοινωνίας

Το www.desmosdirect.org σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός, με σκοπό να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών κοινωφελών οργανισμών και ευπαθών ομάδων με είδη και υπηρεσίες σε πλεόνασμα ιδιωτών και εταιρειών, με ένα μόνο κλικ. Η κατασκευή του www.desmosdirect.org έχει γίνει δυνατή, χάρη στην υποστήριξη του Katharina Turnauer Privatstiftung και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

www.desmos.org