"ΕΙΡΗΝΗ" - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

[ ΕΛΛΑΔΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ / ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ]
[ Οργανισμός ]
http://www.irene.org.gr
Δείτε τις πληροφορίες στο μενού από κάτω

Λίγα λόγια για το έργο σας

Το φιλανθρωπικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΕΙΡΗΝΗ - Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας", συστάθηκε στις 29/03/2017 με έδρα τα Βριλήσσια και με Αριθμό Μητρώου Σωματείου 31573. Σκοποί του Σωματείου είναι: 1. Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης με κάθε πρόσφορο μέσο σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε ανάγκη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας τους και του επιπέδου διαβίωσης τους. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, το Σωματείο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δύναται να παρέχει υλική και ηθική βοήθεια, τρόφιμα, είδη ένδυσης, βιβλία και σχολικά είδη, καθώς και κάθε εν γένει βοήθεια με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. 2. Η παροχή βοήθειας με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα Σωματεία μη κερδοκοπικού χαρακτήρα με παρεμφερή σκοπό ή Φιλανθρωπικά ιδρύματα είτε απευθείας είτε προς τα άτομα που προστατεύονται από αυτά. 3. Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο δύναται να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, με Κοινωφελή Σωματεία ή Ιδρύματα ή άλλες ενώσεις προσώπων ή Δημόσιους, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην εκτέλεση των απ' αυτούς αναλαμβανομένων έργων, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την ανακούφιση ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη με την παροχή οικονομικής και ηθικής βοήθειας.

Πληροφορίες επικοινωνίας

  • Υπεύθυνος Επικοινωνίας:ΝΤΕΝΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑ
  • Ημερομηνία Ίδρυσης:01/01/2017
  • Νομός:ΕΛΛΑΔΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Πόλη:ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
  • Διεύθυνση:ΑΓΙΑΣΟΥ 34 15235
  • Τηλέφωνο:210 609 68 68
  • Email:info@irene.org.gr
  • Ιστοσελίδα:http://www.irene.org.gr

Xάρτης


Υλικό

Δεν υπάρχει

Τελευταίες ανάγκες

Δεν υπάρχουν

Το www.desmosdirect.org σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός, με σκοπό να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών κοινωφελών οργανισμών και ευπαθών ομάδων με είδη και υπηρεσίες σε πλεόνασμα ιδιωτών και εταιρειών, με ένα μόνο κλικ. Η κατασκευή του www.desmosdirect.org έχει γίνει δυνατή, χάρη στην υποστήριξη του Katharina Turnauer Privatstiftung και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

www.desmos.org