Ανάγκες - Σύνολο: 54
Τύπος

Όλα     Αγαθά     Εθελοντές    


Νομός

Πόλη

Καθηγητές

Αγγλικών

Ποσότητα : 1

ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Εργοθεραπευτές

Εργοθεραπευτές

Ποσότητα : 1

ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Λογοθεραπευτές

Λογοθεραπευτές

Ποσότητα : 1

ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Ψυχολόγοι

Ψυχολόγοι

Ποσότητα : 3

ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Ανειδίκευτος Εθελοντής

Ανειδίκευτος Εθελοντής

Ποσότητα : 5

KID & FAMILY

Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ποσότητα : 4

KID & FAMILY

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ποσότητα : 4

KID & FAMILY

Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ποσότητα : 5

KID & FAMILY

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ποσότητα : 1

ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ

Ειδικοί Παιδαγωγοί

Ειδικοί Παιδαγωγοί

Ποσότητα : 2

YOUTH MOBILITY CENTER (YMC)

Το www.desmosdirect.org σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός, με σκοπό να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών κοινωφελών οργανισμών και ευπαθών ομάδων με είδη και υπηρεσίες σε πλεόνασμα ιδιωτών και εταιρειών, με ένα μόνο κλικ. Η κατασκευή του www.desmosdirect.org έχει γίνει δυνατή, χάρη στην υποστήριξη του Katharina Turnauer Privatstiftung και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

www.desmos.org